Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant, zoals deze beschikbaar is gesteld door Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant.

Geen garantie op juistheid 

Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via externe links verwijzen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Veilige Zeehavens Zeeland | West-Brabant op deze pagina.