Over ons

Samen tegen criminaliteit

Samen tegen criminaliteit

De zeehavens van Moerdijk, Vlissingen/Borsele en Terneuzen zijn belangrijke internationale knooppunten. Zij ontvangen goederen uit de hele wereld en bevoorraden vanaf hier het Europese achterland en verder.

Criminele organisaties zien dat succes ook. Ze misbruiken legale goederenstromen, medewerkers en organisaties om hun illegale zaken te regelen. Zo proberen ze ongemerkt grote hoeveelheden drugs te smokkelen via de havens. Dit misbruik van de legale bovenwereld door georganiseerde criminaliteit heet ondermijning.

Mainport Zeeland
” Door krachten te bundelen bestrijden we criminaliteit. Zo blijft het goed ondernemen en veilig werken in de zeehavens van Moerdijk, Terneuzen, en Vlissingen Borsele. “
Mainport Zeehavens Zeeland | West-Brabant

Samenwerken

Samenwerken

Het Mainportprogramma Zeehavens Zeeland – West-Brabant maakt onze zeehavens weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit én pakt criminelen aan, zodat het hier veilig werken en goed ondernemen is.

Het is de gezamenlijke aanpak van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk, Politie, Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk. Zij werken samen met ondernemers.

We zorgen er samen voor dat criminelen geen kans krijgen om bijvoorbeeld drugs te smokkelen. Dat doen we door de havens beter te beveiligen en de mensen die er werken weerbaar te maken. Aan de andere kant maken we er werk van om criminele activiteiten op te sporen, drugs af te pakken en daders te straffen.

Onderneem of werk jij in één van deze havens en wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Over ons
Feiten en cijfers

Veilige Zeehavens Zeeland en West-Brabant

Veilige Zeehavens Zeeland en West-Brabant

Port of Moerdijk biedt werkgelegenheid voor zo’n 20.000 mensen (10.600 direct; 9.330 indirect).

North Sea Port telt 550 bedrijven en 102.000 banen.

We trainden 1.500 werknemers in 157 trainingen “Ronselproof in de haven” in 2023.

We trainden 550 medewerkers in 32 trainingen “Security Awareness” (2023).

Uitbreiding Zeehavenpolitie.

Onderzoek en innovatie.

Versterken fysieke beveiliging door onder andere slimme hekwerken, camera’s, biometrische toegangscontrole en bewegingsdetectie.

Versterken van het gemeentelijk toezicht en handhaving in de havens.

Ca. 100.000 mensen bereikt met bewustwordingscampagne (2023).

Overheden en ondernemers delen kennis en informatie.

In 2023: 11.500 kg cocaïne in beslag genomen.

In 2023: 47 Uithalers opgepakt.

In 2023: 20 strafrechtelijke onderzoeken gestart gericht op de invoer van cocaïne en op het ronselen van havenmedewerkers en grootschalige diefstal.

Meer feiten en cijfers

Partners

Partners

Belastingsdienst

Belastingdienst

De Belastingdienst bestrijdt ondermijnende criminaliteit door samen te werken met andere organisaties.
belastingdienst.nl

Douane

De Douane werkt aan een financieel gezond Nederland en een veilig Europa. Douaniers houden onveilige en ongewenste goederen tegen aan de buitengrens van de Europese Unie en draagt bij aan een sterke economie door bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie tegen te gaan.
overdedouane.nl
Gemeente Borsele

Gemeente Borsele

Gemeente Borsele combineert rust en ruimte van een Landschapspark met de dynamiek van een internationale zeehaven. Samen met partners werken we eraan dat iedereen hier veilig kan werken en ondernemen.
borsele.nl
Gemeente Moerdijk

Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft ruim 37.000 inwoners en 11 woonplaatsen: van Willemstad tot Zevenbergschen Hoek én de 4e zeehaven van Nederland.
moerdijk.nl
Gemeente Terneuzen

Gemeente Terneuzen

In de gemeente Terneuzen ligt het kanaal Gent-Terneuzen, met de Noordzeesluizen als toegangspoort voor zee- en binnenvaartschepen. In de Kanaalzone is vooral industrie en logistiek gevestigd.
terneuzen.nl
Gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen

Het Vlissingse deel van het zeehavengebied richt zich vooral op scheepsreparatie, de offshore wind, het verwerken, op- en overslaan van fruit, het vervoer van goederen en de dienstverlening daaraan.
vlissingen.nl/vlissingen-oost
Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

De Marechaussee heeft als hoofdtaken: grenspolitietaak, bewaken en beveiligen en internationale en militaire politietaken.
marechaussee.nl
North Sea Port

North Sea Port

North Sea Port is een 60 kilometer lang grensoverschrijdend havengebied dat zich uitstrekt van Vlissingen tot in Gent.
northseaport.com
Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.
om.nl

Politie

De politie werkt aan veilige en weerbare zeehavens door het versterken van bonafide bedrijven, aanpakken van malafide bedrijven en verstoren van (smokkel)netwerken.
politie.nl
Port of Moerdijk

Port of Moerdijk

Port of Moerdijk ontvangt jaarlijks 3.000 treinen, 12.000 binnenvaartschepen en 2.000 zeeschepen. Zo’n 400 organisaties zijn er actief op een beheergebied van 2.635 hectare.
portofmoerdijk.nl